Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016


  Στρατηγικές για να δώσετε κίνητρα στους μαθητές.


  EUROPASS CENTRO STUDI EUROPEO
  FLORENCE, ITALY

  A SATISFACTORY SCHOOL EXPERIENCE 
  Teacher trainer-Susan Gagliano


   Ακολουθούν μερικές στρατηγικές που βασίζονται στην έρευνα για παρακίνηση των μαθητών να μάθουν. • Γίνετε πρότυπο για το ενδιαφέρον των μαθητών. Κάνετε τις παρουσιάσεις σας με ενέργεια και ενθουσιασμό. Όταν δείχνετε τα κίνητρά σας , το πάθος σας παρακινεί τους μαθητές σας. κάνει το μάθημα προσωπικό, δείχνοντας ότι σας ενδιαφέρει το υλικό που χρησιμοποιήσατε.
 • Γνωρίστε τους μαθητές σας. Θα είστε σε θέση να προσαρμόσετε καλύτερα τις οδηγίες σας στις ανησυχίες και στο υπόβαθρο των μαθητών, και το προσωπικό σας ενδιαφέρον γι' αυτούς τους θα τούς κάνει να σας εμπιστευθούν. Δείξτε ισχυρό ενδιαφέρον για τη μάθηση των μαθητών και πίστη στις ικανότητές τους.
 • Χρησιμοποιήστε παραδείγματα χωρίς περιορισμούς. Πολλοί μαθητές θέλουν να τους δείξουμε γιατί μια έννοια ή τεχνική είναι χρήσιμη πριν αποφασίσουν να τη μελετήσουν περαιτέρω. Ενημερώστε τους μαθητές για το πώς το μάθημά σας τους προετοιμάζει για μελλοντικές ευκαιρίες.
 • Χρησιμοποιήστε μια ποικιλία από διδακτικές δραστηριότητες με ενεργή συμμετοχή των μαθητών. Οι δραστηριότητες αυτές κάνουν τους μαθητές να συμμετέχουν άμεσα στο υλικό και τους δίνουν ευκαιρίες για να πετύχουν το καλύτερο επίπεδο των ικανοτήτων τους.
  - Διδάξετε μέσα από την ανακάλυψη. Οι μαθητές βρίσκουν πολύ ικανοποιητική την αιτιολόγηση ενός προβλήματος και την ανακάλυψη των βασικών αρχών του από τους ίδιους.
  - Οι συνεργατικές δραστηριότητες μάθησης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές καθώς παρέχουν επίσης θετική κοινωνική πίεση.
 • Θέσετε ρεαλιστικούς στόχους απόδοσης και βοηθήστε τους μαθητές να τους επιτύχουν, ενθαρρύνοντας τους να θέσουν τους δικούς τους εφικτούς στόχους. Σχεδιάστε εργασίες που περιέχουν τις κατάλληλες προκλήσεις σε σχέση με την εμπειρία και την επάρκεια της τάξης
 • Δώστε την κατάλληλη προσοχή στις εξετάσεις και την βαθμολογία. Οι εξετάσεις θα πρέπει να είναι ένα μέσο που δείχνει τι οι μαθητές έχουν μάθει και όχι αυτό που δεν έμαθαν. Αποφεύγετε να βαθμολογείτε την κατατάσσοντας τους μαθητές και δώστε σε όλους την ευκαιρία να επιτύχουν τα υψηλότερα πρότυπα και τους καλύτερους βαθμούς.
 • Να είσθε γενναιόδωροι με τον έπαινο και την εποικοδομητική κριτική. Τα αρνητικά σχόλια θα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις και όχι στον μαθητή. Κάνετε θετικά σχόλια για να ενισχύσετε τη εργασία των μαθητών, για να βελτιώσετε τις περιπτώσεις άγχους, ώστε να αναζητήσουν τρόπους για να πετύχουν την πρόοδο, και να αποφευχθεί η τ διαίρεση των μαθητών σε σε πρόβατα και ερίφια.
 • Δώστε στους μαθητές όσο το δυνατό μεγαλύτερο έλεγχο στην τους εκπαίδευση τους. Αφήστε τους μαθητές να επιλέξουν τα θέματα των διαγωνισμάτων και των ερευνητικών εργασιών που τους ενδιαφέρουν. Αξιολογήστε τους με ποικίλους τρόπους (τεστ, διαγωνίσματα, ερευνητικές εργασίες, παρουσιάσεις κλπ) για να δώσετε στους μαθητές περισσότερο έλεγχο στον τρόπο που σας δείχνουν την κατανόησή τους. Δώστε επιλογές τους μαθητές για το πώς σταθμίζονται αυτές οι εργασίες.
  Sources
  Ken Bain, What the Best College Teachers Do, Harvard University Press, 2004
  Linda Nilson, Teaching At Its Best, A Research -Based Resource for College Instructors, Anker Publishing, 2003
  Mat DeLong and Dale Winter, Learning to Teaching and Teaching to Learn Mathematics, Mathematical Association of America, 2002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου