2ο ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA1

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Σεμινάριο ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, 19:00 μμ

2ο ΓΕΛ Ξάνθης, αίθουσα 18 (σχολικό εργαστήριο)


Μερικά αρχεία - οδηγίες από την επιμόρφωση:

Οδηγίες 1

Και λίγες φωτογραφίες!
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης της 24/6/16

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  24/6/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA1

1.Πόσο κατατοπιστική βρίσκετε την παρουσίαση :
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ
TΠΕ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ EFT
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

 2.Η διάρκεια της παρουσίασης ήταν:
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ
TΠΕ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ EFT
ΜΕΓΑΛΗ
ΜΙΚΡΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

3.Σας ενδιέφεραν τα θέματα της παρουσίασης:
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ
TΠΕ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑ1 ΙΣΠΑΝΙΑ EFT
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

4.Σκοπευετε να εφαρμόσετε κάποιες από τις στρατηγικές  που παρουσιάστηκαν  στην τάξη σας.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

5. Είσαστε εξοικειωμένοι με τα θέματα που παρουσιάστηκαν:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

6.Πόσα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν γνωρίζατε από πριν:
1 ΜΕ 2
3 ΜΕ 4
ΚΑΝΕΝΑ
ΟΛΑ

7.Σκοπεύετε να δηλώσετε συμμέτοχη σε μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ

8. Πιστεύετε πως το σχολείο ωφελείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα:
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΠΟΛΥ
ΑΡΚΕΤΑ
ΛΙΓΟ
ΚΑΘΟΛΟΥ

9.Αξιολογήστε την ημερίδα συνολικά:
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΔΙΑΦΟΡΗ

10.ΣΧΟΛΙΑ
..............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ξεδιπλώσουν τις δυνατότητες τους.


Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
     
                                                  να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος... Κ.Καβάφης


Πως τα εκπαιδευτικά συστήματα "εγκλωβίζουν" την δημιουργική διάθεση των παιδιών                   RSA ANIMATE: Changing Education Paradigms

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης της 23/6/16


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:


Μία "βιώσιμη " πρόταση : η περίπτωση της Φινλανδίας. "A satisfactory experience: strategies and skills for teachers"


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA11.Πόσο κατατοπιστική βρίσκετε την παρουσίαση :

ΚΑ2
ΚΑ1 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑ1 ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ
 2.Η διάρκεια της παρουσίασης ήταν:

ΚΑ2
ΚΑ1 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑ1 ΙΤΑΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗΜΙΚΡΗΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
3.Σας ενδιέφεραν τα θέματα της παρουσίασης:

ΚΑ2
ΚΑ1 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΚΑ1 ΙΤΑΛΙΑ
ΠΟΛΥΑΡΚΕΤΑΛΙΓΟΚΑΘΟΛΟΥ
4.Σκοπευετε να εφαρμόσετε κάποιες από τις στρατηγικές  που παρουσιάστηκαν  στην τάξη σας.
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ


5. Είσαστε εξοικειωμένοι με τα θέματα που παρουσιάστηκαν:
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ

6.Πόσα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν γνωρίζατε από πριν:
1 ΜΕ 2

3 ΜΕ 4

ΚΑΝΕΝΑ

ΟΛΑ


7.Σκοπεύετε να δηλώσετε συμμέτοχη σε μελλοντικό επιμορφωτικό πρόγραμμα Erasmus+
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ

ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ

ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ


8. Πιστεύετε πως το σχολείο ωφελείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα:
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ


9.Αξιολογήστε την ημερίδα συνολικά:
ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΡΚΕΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΔΙΑΦΟΡΗ


10.ΣΧΟΛΙΑ
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................